Press

Technical specification 


Joel requires 2 XLR cable, mic stand, 1 monitor

Colm requires 1 XLR cable, mic stand, 1 monitor

Press text - English


Prepare to be transported to a world of soulful Irish melodies and unforgettable rhythms with Doyle & Andersson. This dynamic duo, consisting of traditional Irish singer Colm Doyle and award-winning harmonica player Joel Andersson, has gained a reputation for delivering captivating live performances that are not to be missed. 


Colm's powerful yet sensitive vocals and commanding stage presence, paired with Joel's rhythmic and unique accompaniment, create an atmosphere that will stay with you long after the concert has ended. Although their style remains true to the Irish musical tradition, Doyle & Andersson infuse it with a fresh and contemporary energy that will have you tapping your feet and singing along to haunting ballads, rousing love songs, and fiery jigs and reels.


What sets Doyle & Andersson apart is their ability to breathe new life into old stories and songs, making them relevant and relatable to modern audiences. They draw inspiration from early recordings by musical legends like the Flanagan brothers and the Clancy brothers, infusing their performances with a dynamic, rhythmic, and highly expressive approach that will leave you spellbound.


Colm Doyle, hailing from Dublin grew up in a family deeply immersed in traditional Irish music, with strong connections to the northwestern counties of Sligo, Leitrim, Fermanagh, and Donegal. Colm's father, Sean, was a respected singer, and his brother, John, is a renowned Irish guitarist. 


Joel's talent and dedication to his craft are evident in his impressive accolades, which include second place in the world championships and other prestigious prizes in music competitions. But what truly makes Doyle & Andersson a must-see act is their ability to connect with audiences on a personal level, creating a warm and intimate atmosphere that feels like a gathering of old friends.


Press text - Swedish


Gör dig redo att transporteras till en värld av själfulla irländska melodier och oförglömliga rytmer med Doyle & Andersson. Denna dynamiska duo, bestående av den traditionella irländska sångaren Colm Doyle och den prisbelönta munspelaren Joel Andersson, har ett rykte om sig att leverera fängslande liveframträdanden som inte får missas.


Colm’s kraftfulla men samtidigt känsliga sång och imponerande scennärvaro, tillsammans med Joel’s rytmiska och unika ackompanjemang, skapar en atmosfär som kommer att stanna kvar med dig långt efter konserten är slut. Även om deras stil förblir trogen den irländska musikaliska traditionen, injicerar Doyle & Andersson den med en fräsch och modern energi som kommer att få dig att stampa takten och sjunga med till både hjärtskärande ballader, känslosamma kärlekssånger och fartfyllda jigs och reels.


Det som verkligen skiljer Doyle & Andersson åt är deras förmåga att ge nytt liv till gamla berättelser och sånger, och göra dem relevanta och relaterbara för den moderna publiken. De hämtar inspiration från tidiga inspelningar av musikaliska legender som Flanagan Brothers och Clancy Brothers, och injicerar sina framträdanden med en dynamisk, rytmisk och högst uttrycksfull approach som kommer att lämna dig hänförd.


Colm Doyle, född och uppvuxen i Dublin, växte upp i en familj djupt engagerad i traditionell irländsk musik, med starka kopplingar till de nordvästra grevskapen Sligo, Leitrim, Fermanagh och Donegal. Colm’s far, Sean, var en respekterad sångare, och hans bror, John, är en känd irländsk gitarrist. 


Joel’s talang och hängivelse till sitt hantverk är uppenbart i hans imponerande utmärkelser, vilka inkluderar en andra plats i världsmästerskapen och andra prestigefyllda priser i musiktävlingar. Men det som verkligen gör Doyle & Andersson till en måste-se-akt är deras förmåga att skapa en personlig anknytning till publiken, och skapa en varm och intim atmosfär som känns som en sammankomst av gamla vänner.